EMINENT-servis s.r.o , 5. května 2795, 544 01 DVŮR KRÁLOVÉ N.L.
tel: +420 499 320 095, mobil: +420 604 704 444, info@eminent-servis.cz

HINOWA SPA Via Fontana 37054 NOGARA (VERONA) ITALY www:hinowa.com

... revize a zkoušky technických zařízení...

1. Vyhrazená tlaková zařízení dle vyhl. ČÚBP č.  18/79 Sb.

a) parní a kapalinové kotle - 2., 3, a 4. třídy
b) tlakové nádoby stabilní

2. Vyhrazená zdvihací zařízení dle vyhl. ČÚBP č. 19/79 Sb.

a) zdvihadla a pojízdná zdvihadla
b) jeřáby
c) pohyblivé pracovní plošiny
d) regálové zakladače

3. Vyhrazená plynová zařízení dle vyhl. ČÚBP č. 21/79 Sb. resp. vyhl. ČÚBP č.85/78 Sb.

a) pro plnění nádob plyny a tlakové stanice
b) pro zvyšování a snižování tlaku plynů
c) pro rozvod plynů
d) pro spotřebu plynů spalováním (resp. Vyhl. ČÚBP č.85/78 Sb.)

... školení - lektorská činnost ...

Základní a periodická školení pracovníků v oblasti:
- zdvihacích zařízení : jeřábník, vazač, signalista, obsluha plošin a reg. zakladače
- obsluha ( řidiči ) motorových vozíků - certifikát CEO 3073
- tlakových zařízení : obsluha tlakových nádob stabilních topič nízkotlakých kotlů
- plynová zařízení : obsluha plynových zařízení spotřebiče nad 50 kW dle § 5
Přípravné kurzy pro získání osvědčení na ITI Praha (topiči, revizní technici )